Pazar, Ocak 01, 2006

EARTH PROJESİ 2004-2009
Erken Tarımsal İzler ve Teknikler Mirası Projesi (EARTH: Early Agricultural Remnants and Technical Heritage, the dynamics of non-industrial agriculture: 8,000 years of resilience and innovation) 5 yıllık ve European Science Foundation (ESF- Avrupa Bilim Komitesi) desteğiyle işlerliğe kavuşmuş bir projedir.
Projenin amacı, tarım ürünlerinin tarihçesi, erken tarımda kullanılan araç-gereçler, ürün işleme teknikleri ve tarım öncesi yeryüzü peyzajı ile bugünkü arasındaki farklılıklar konusunda özellikle son 20-30 yıldır artan araştırmaların sonuçlarını tartışarak bu konuda farklı ülkelere dağılmış veri ve arşivleri, tüm uzmanların yararlanabileceği bir ortak veri tabanına dönüştürmektir. 26 ülkeden arkeolog, arkeobotanikçi, tarımcı ve antropologların katıldığı bu proje, Fransa'dan Dr. Patricia Anderson (CNRS) ve İngiltere'den Michael Given (Glasgow Univ.) yürütücülüğünde başlamış, 2006'dan itibaren de P. Anderson ve Leonor Pena-Chocarro yürütücülüğünde sürdürülmektedir. İlk Komite toplantısı 24-25 Eylül'de Strasbourg'da, ilk genel Plenary toplantı Mart 2005'te Glasgow'da, 2. Plenary Şubat 2006'da Leiden'de yapılmıştır.


Üç farklı ekibin, farklı konularda yoğunlaşmak üzere yılda ikişer kez toplanarak atelye çalışmaları yapması öngörülmektedir. 1. Ekibin ilk atelye çalışması Haziran 2005'te İspanya'da Asturias'da, 2. si Buldan-DEnizli'de gerçekleşmiştir, üçüncü çalıştay ise İsviçre'de Temmuz 2007'de yapılacaktır. Bu toplantılar ve çalışmalar sonucu bir dizi yayın gerçekleştirilecektir.

Ekip 1: Crop Choice and Diversity (Ürün seçimi ve Çeşitliliği): Ekip başları: Füsun Ertuğ & Carol Palmer
Ekip 2: Skills, Processes, Tools (Beceriler, İşlemler, Aletler): Carolina Castel-Carpinschi & Annelou van Gijn
Ekip 3: Agricultural Landscapes (Tarımsal Peyzaj) Inge Schjellerup & Felix Retamero
Daha ayrıntılı bilgi için bkz:
http://www.earth.arts.gla.ac.uk

Hiç yorum yok: