Pazar, Ocak 01, 2006

Füsun Ertuğ (Yaraş) Yayınları:

1983 Eyüboğlu, Üner. Itır Okaygün, Füsun Yaraş Doğal Boyalarla Yün Boyama: Uygulamalı ve Geleneksel Yöntemler. Uygulamalı Eğitim Vakfı Yayını, İstanbul.
1990 Eyüboğlu, Üner ve Füsun Yaraş Doğal Boyalarla Kırmızılar, Morlar, Maviler (Reds, blues and purples with natural dyes). Türkiyemiz 61: 40-53.
1996 Contemporary Plant Gathering in Central Anatolia: An Ethnoarchaeological and Ethnobotanical Study. Plant Life in Southwest and Central Asia, Proceedings of the IVth Plant Life in Southwest Asia Symposium, 21-28 Mayıs 1995, s. 945-962, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.
1998 Anadolu'nun Önemli Yağ Bitkilerinden Keten/ Linum ve Izgin/ Eruca . Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi ( TÜBA-AR) 1: 113-127.
1998 Orta Anadolu'da Bir Etnoarkeoloji ve Etnobotanik Çalışması. Karatepe'deki Isik, Halet Çambel Anı Kitabı, ed. G. Arsebük, M.Mellink, ve W.Shirmer, s. 325- 338, Ege Yayınları, İstanbul.
1998 Archaeoethnobotanical Researches in Cappadocia. Good weeds, witches' weeds. Proceedings of the Seminar , Gallicano (Lucca, Italy), 9-10 May 1997, A. Pieroni (ed), s.79-89. E x periences Verlag, Köln.
1998 Plant Gathering Versus Plant Domestication: An Ethnobotanical Focus on Leafy Plants. The Origins of Agriculture and Crop Domestication , Proceedings of the Harlan Symposium, 10-14 May 1997, Aleppo, Syria, A.B. Damania, J.Valkoun, G.Willcox and C.O.Qualset (eds), s. 218-223, ICARDA
http://www.bioversityinternational.org/publications/Web_version/47/

1998 Anderson, S. ve F. Ertug-Yaraş Fuel Fodder and Faeces: And Ethnographic and Botanical Study of Dung Fuel Use in Central Anatolia. Environmental Archaeology 1: 99-108.
1998 Geçmişte ve Günümüzde Yararlı Bitkiler. Mesa ve Yaşam 6: 18-20.
1999 Örenlerin bitkisi Üzerlik (Peganum harmala). Bilim ve Teknik Dergisi 374: 88-90.
1999 İstanbul'un Mavi Yazmaları. P Sanat Kültür, Antika Dergisi 14:116-121
1999 Plants used in domestic handicrafts in Central Turkey. OT Sistematik Botanik Dergisi 6/2:57-68
1999 Plant, Animal and Human Relationships in the Folk Medicine of Turkey. In Proceedings of the International Seminar Herbs, Humans and Animals , A. Pieroni (ed.), s.45-63, May 7-8 1999 Coreglia, Tuscany, E x periences Verlag, Köln.
2000 Aksaray Mutfağında Bitkisel Gıdalar. Vadiler Kenti Aksaray 3:18-19
2000 Baharın Müjdecisi: Çiğdem (Crocus) ya da AN.TAH.SUM. SAR Hititler Devri Anadolu Florası'na küçük bir Katkı. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi ( TÜBA-AR) 3:129-136.
2000 An Ethnobotanical Study in Central Anatolia (Turkey). Economic Botany Journal 54/2: 155-182.

2000 Linseed oil and Oil Mills in Central Turkey: Flax / Linum and Eruca , important oil plants of Anatolia. Anatolian Studies 50: 171-185. erişim: http://www.jstor.org/stable/3643022

2002 Pounders and Grinders in a Modern Central Anatolian Village. Moudre et Broyer: l'interprétation fonctionelle de l'outillage de mouture et de broyage dans la Préhistoire et l'Antiquité: actes de la Table Ronde internationale, Clermont-Ferrand, 30 nov.- 2 déc.1995, pp.211-225, Procopiou, H. and R. Treuil (Eds.), CTHS, Paris.
2002 Uslusuyla Delisiyle Kenker. Bilim ve Teknik Dergisi 419: 94-95.
2003 Doğadan Soframıza: “Ot Çıkısı”, The Gate Magazine 36 : 30-32.
2003 Ertuğ, F., Tümen, G. ve A. Çelik TÜBA-TÜKSEK Buldan (Denizli) Etnobotanik Alan Araştırma Raporu 2002 Yılı Çalışması. Buldan Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-TÜKSEK Pilot Bölge Çalısmaları 2/2: 76-91.
2003 Etnobotanik Fiş Örneği ve Çerçeve Soruları. Türkiye Kültür Envanteri Kılavuzu , Türkiye Bilimler Akademisi TÜKSEK Yayinlari, s.101-110, İstanbul.
2003 Gendering the Tradition of Plant Gathering in Central Anatolia (Turkey), P. L. Howard (Ed.), Women and Plants: Gender Relations in Biodiversity Management and Conservation , pp. 183-196, Zed Books, London.
2003 Bodrum Mutfağında ‘Ot Kültürü' I: Yenen Doğal Otlar. K. Toygar (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2003, 10. Cilt, s.49-70, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Ankara.
2003 Wild Plant Gathering in a Greek Village: Misti in Cappadocia. Studies Presented to Güven Arsebük , M. Özbaşaran, O. Tanındı ve A. Boratav (Eds.), Ege Yayıncılık, İstanbul.
2003 Akalın, E. and F. Ertuğ An Anatomical and Ethnobotanical Study related to Ruta species which grow in Turkey, Journal of Pharmacy of Istanbul University 35-36/2 (2002-2003): 121-132
2003 An Ethnobotanical Research in Friday Markets of Bodrum (Mugla-Turkey), Delpinoa 45: 167-172. (Proceedings of the Third International Congress of Ethnobotany, September 22-30, 2001, Napoli)
2004 Wild Edible Plants of the Bodrum Area (Mugla, Turkey), Turkish Journal of Botany 28: 161-174.
[http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-04-28-1-2/bot-28-1-2-16-0210-17.pdf]
2004 Recipes of old Tastes with Einkorn and Emmer Wheat. Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (TÜBA-AR) 7: 177-188.
2004 Bodrum Yöresinde Halk Tıbbında Yararlanılan Bitkiler, 14. Bitkisel İlaç Hammaddesi Toplantısı, Bildiriler, 29-31 Mayıs 2002, Eskişehir, K.H.C. Başer ve N. Kırımer (Eds.), e-book: http.//documents.anadolu.edu.tr/bihat
2004 Pottery Production at Uslu in the Elazığ region. T. Takaoğlu (Ed.), Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia, Vol.1: 77-96, Ege Yayınları, Istanbul.
2004 Ertuğ, F., Tümen, G., A. Çelik ve T. Dirmenci TÜBA-TÜKSEK Buldan (Denizli) Etnobotanik Alan Araştırma Raporu 2003 Yılı Çalışması. Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 2: 187-218.
2004 Buldan Mutfak Kültürü Üzerine Bir Deneme. K. Toygar, (Ed.), Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2004, 11. Cilt 11 s. 335-370, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Ankara.
2005Etnobotanik Çalışmaları ve Türkiye’de Yeni Açılımlar, Kebikeç 18:181-187
2005 Yusufeli'nin Çiftçileri, Bir bitkibilimci:Jack Harlan, Bağbahçe 1: 26-29.
2005 İran Köyünde Kadın Olmak, Cumhuriyet Kitap eki (10 Şubat 2005): 782: 27 (Erika Friedl'ın aynı adlı kitabının tanıtımı).
2006 50 yıl önce Türkiye’de Yörüklerin Yayla Hayatı, Toplumsal Tarih 146: 94-95 (Ulla Johansen kitabı tanıtımı)
2006 Osmanlı’nın Damak Tadı, Radikal Kitap (17 Mart 2006): 32. (Marianna Yerasimos kitabı tanıtımı)
2006 An overwiew of the plaited crafts of Turkey (Anatolia and Thrace). Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, F. Ertuğ, ed., 297-306, Ege Yayınları, İstanbul.
2006 Dario Novellino ve Füsun Ertuğ “Baskets of the World” The Social Significance of Plaited Crafts, Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, F. Ertuğ, ed., 619-620, Ege Yayınları, İstanbul.
2006 Turkey (Aksaray, Buldan, Bodrum), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, F. Ertuğ, ed., 673-679, Ege Yayınları, İstanbul.
2006 Ethnobotanical Investigations in Rural Anatolia, T. Takaoğlu (Ed.), Ethnoarchaeological Investigations in Rural Anatolia, Vol.3:7-22 , Ege Yayınları, Istanbul.
2007 Yerel Tadlar, Geleneksel Lezzetler Şenliği, 24-27 Mayıs 2007, Sivas, Anadolu Halk Mutfağı Platformu 2. kitap.
2008 Edmund Hillary sadece Everest Fatihi Değildi, Cumhuriyet Bilim Teknik Eki 1090: 22, Tartışma, 8 Şubat 2008.
2008 Etnobotanik Miras ve Yerli Meyve Mirası, Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu Bildirileri, s. 441-449, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Bodrum.
2008 'Doğa Tarihi Müzesi’nde Kültür Tarihi’ne Yeraçmak: Arkeobotanik, Arkeozooloji ve Etnobotanik Koleksiyonlarının Yeri', 2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi Bildirileri, s. 163-168, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara.
2009 'Wild Plant Foods: Supplements of Routine diets or famine foods?' A.Fairbairn and E. Weiss (eds). Ethnobotanist of distant pasts: Archaeological and ethnobotanical studies in honour of Gordon Hillman. s. Oxford: Oxbow.
2009 Bogaard, Amy, Michael Charles, Katheryn C. Twiss, Andrew Fairbairn, Nurcan Yalman, Dragana Filipovic, G. Arzu Demirergi, Füsun Ertuğ, Nerissa Russell and & Jennifer Henecke, Private pantries and celebrated surplus: storing and sharing food at Neolithic Catalhöyük, Central Anatolia, ANTIQUITY 83: 649–668.

Baskıda:

Geçmişten Bugüne Anadolu Kırsalında Kadın Mekan İlişkileri, A. Akpınar, G. Bakay ve H. Dedehayır (eds.) Mekanlara Yansıyan Kadın Kimliği, Turkuvaz Yayınları, İstanbul.

1 yorum:

Berkay Dinçer dedi ki...

Bu güzel blog için teşekkür ederim.

Aşağıdaki bağlantılar çalışmıyor. Bilginize:

2000 An Ethnobotanical Study in Central Anatolia (Turkey). Economic Botany Journal 54/2: 155-182.

2003 Wild Plant Gathering in a Greek Village: Misti in Cappadocia. Studies Presented to Güven Arsebük , M. Özbaşaran, O. Tanındı ve A. Boratav (Eds.), Ege Yayıncılık, İstanbul.

2004 Wild Edible Plants of the Bodrum Area (Mugla, Turkey), Turkish Journal of Botany 28: 161-174.